Ortopediske hjelpemidler er

Individuelt tilpassede proteser, ortoser og ortopedisk fottøy som skal erstatte en tapt legemsdel eller gjenopprette tapt funksjon i bevegelsesorganene. Du vil finne nyttig informasjon om blant annet ortopediske hjelpemidler hos Norsk Helseinformatikk her

For å kunne få dekket utgifter til et ortopedisk hjelpemiddel må det foreligge en søknad fra godkjent spesialist, søknaden er godkjent når NAV har fattet et positivt vedtak.
Følgende spesialister har godkjenning til å søke: Spesialist i ortopedisk kirurgi, indremedisin, revmatologi, pediatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering samt sykehuslege med fullmakt.

Les mer om kriterier for å få godkjent rekvisisjon på ortopediske hjelpemidler på lovdata sin side her  ( https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-18-336 )