Hva er en håndleddsortose?

En håndleddsortose er en skinne som brukes for å støtte eller korrigere et håndledd. Den kan lages i forskjellige materialer så som lær eller plast.

Hvem rekvirerer ortosen?
Håndleddsortosen kan rekvireres av legespesialist; ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalsk medisiner eller en annen lege godkjent av Helsedirektoratet.

Når brukes håndleddsortoser?
Håndleddsortoser brukes der forskjellige skader eller sykdom har gjort det nødvendig å støtte eller korrigere håndleddet. Som eksempler kan nevnes RA-hånd, epicondylitt, drophånd osv.

Hvordan tilpasses ortosen?

  1. konsultasjon: Det blir tatt en gipsavstøpning.
  2. konsultasjon: Ortosen blir prøvd.
  3. konsultasjon: Levering. Det kan ofte bli aktuelt med flere prøvinger før ortosen kan gjøres ferdig.

Ortosen tas ofte av den første tiden etter at du har fått den. Huden inspiseres nøye for å kontrollere om du får noen trykkmerker, særlig over benete områder. Hvis det oppstår trykkmerker, må ikke ortosen brukes. Da kontakter du din ortopediingeniør så snart som mulig for å få dette justert.