Hva er et plastkorsett?
Plastkorsettene kan deles inn i 2 hovedgrupper.

Body-jacket. Dette korsettet blir individuelt tilpasset i stiv plast etter en gipsavstøpning.

Bob-korsett. Dette korsettet er laget i en mykere plasttype og tilpasses etter omkretsmål.

Hvem rekvirerer korsettet?
Korsettet rekvireres av legespesialist; ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalsk medisiner eller av en annen lege med rekvisisjonsrett godkjent av Helsedirektoratet. Legeuttalelsen kan gjelde for inntil fem år.

Når brukes harde plastkorsetter?
Harde plastkorsetter brukes ofte i forbindelse med en ryggoperasjon, enten i forkant for å få en indikasjon på om en operasjon vil hjelpe, eller etter en operasjon. Harde plastkorsetter brukes også ofte i forbindelse bruddskader i ryggen.