OCH ortopedi Oslo

Jerikoveien 20, 1067 OSLO

Tlf: 23 28 82 00

E-post: oslo@och.no

 

Ordinære åpningstider

Mandag – torsdag: 07:30 – 16:00

Fredag: 07:30 – 15:30

Her finner du en av Norges største  ortopediklinikker,
alt på et plan med gode parkeringsplasser rett i nærheten av hovedinngangen. Du kan spasere rett inn i klinikken vår uten å bruke verken trapper eller heis, og vi har automatiske døråpnere.

I resepsjonen henvender du deg til våre hyggelige og hjelpsomme medarbeidere. I den ene enden av resepsjonen finner du også en lekeplass for barna slik at de mest mulig uforstyrret kan kose seg mens de venter.

Våre prøve- og legerom er konstruert slik at du som pasient kan snakke mest mulig uforstyrret med din behandler uten at du føler at alle andre hører hva dere snakker om.

Tore Tommelstad

Tore Tommelstad

Øyvind Celius

Øyvind Celius

  • Ansatt i OCH ortopedi siden 1991
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1979-1982
  • Turnustjeneste på Sophies Minde 1982-1984
  • Offentlig godkjent ortopediingeniør 1984
  • Ortopediingeniør på Sophies Minde 1984 – 1991
Hans-Petter Krosby

Hans-Petter Krosby

  • Ansatt i OCH ortopedi siden 1992
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1982-1985
  • Turnustjeneste på Sophies Minde 1985-1987
  • Offentlig godkjent ortopediingeniør 1987
  • Ortopediingeniør på Sophies Minde 1985 – 1992
Christopher Greenway

Christopher Greenway

Farzin Ardalan

Farzin Ardalan

  • Leder spesialistgruppen ortoser voksen siden 2016
  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2005
  • Auktorisasjon som ortopediingeniør 2002
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 2005
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1997-2000
  • Veiledning og vurdering 1, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (grunnleggende teori om veiledning, kommunikasjon og vurdering kombinert med praktisk trening i individuell veiledning
  • Turnustjeneste Ortopediteknikk AS – Oslo: 2000-2002
  • Ortopediingeniør Ortopediteknikk AS – Oslo: 2002-2005
Kristina Tominich

Kristina Tominich

  • Ansatt i OCH Oslo siden 2005
  • Utdannet ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping Sverige, 2002-2005
  • Turnustjeneste 2005-2007 hos OCH Oslo
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2007
Linn Ottem-Frydenberg

Linn Ottem-Frydenberg

  • Ansatt i OCH Oslo siden 2011
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2013
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 2008-2011
  • Turnustjeneste 2011-2013 hos OCH Ortopedi avd. Oslo
Mads Bjørn Troelsen

Mads Bjørn Troelsen

  • Leder spesialistgruppen Ortoser barn (og voksenhabilitering) siden 2018
  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2012
  • Autorisasjon som ortopediingeniør siden 2014 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 2012
  • Ortopediingeniør (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 2008-2012
  • Turnustjeneste OCH Oslo: 2012-2014
  • Reisested, Haugesund avdelingen siden 2014
   Oppstart av CADCAM og tidligere hovedkontakt med TeamOlmed, 2016
  • Praksisperiode-veileder for 3. års studenter, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), AFO/KAFO, 2018
Torjus Tollnes Snare

Torjus Tollnes Snare

  • Ansatt ved OCH Oslo siden 2014  
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2016
  • Autorisasjon som fysioterapeut 2009
  • Utdannet Ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo & Akershus 2011 – 2014
  • Utdannet Fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo 2005-2008
  • Basisår idrett, Norges idrettshøgskole (NIH) 2004-2005
  • Turnustjeneste ortopediingeniør 2014-2016, OCH Oslo
  • Turnustjeneste fysioterapeut 2008-2009, OUS Radiumhospitalet + Bydel Frogner
  • Ansatt ved OUS Radiumhospitalet, fysioterapeut 2009-2014
Kavita Kerai

Kavita Kerai

  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 2016
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2018 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 2018
  • Ortopediingeniør (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) fra Høgskolen i Jønkøping, Sverige 2013-2016
  • Turnustjeneste OCH Oslo 2016-2018
Mads Truelsen

Mads Truelsen

  • Leder spesialistgruppen proteser underex siden 2008
  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2001
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2004 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 2004
  • Gjesteforeleser på ortopediingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i ulike protesekurs siden høsten 2006
  • Ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 1998-2001
  • Turnustjeneste OCH Oslo: 2001 – 2003
Nils Botnmark

Nils Botnmark

  • Ansatt i OCH Oslo siden 2003
  • Reiser annen hver uke til OCH Ålesund siden 2004
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 1997-2000
  • Turnustjeneste 2000-2002 Sophies Minde
  • Ortopediingeniør Drammen Ortopediske Institutt 2002-2003
Sondre Rike

Sondre Rike

Mette Mjelde Grimsrud

Mette Mjelde Grimsrud

Nana Lise Broch

Nana Lise Broch

  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden oktober 2004
  • Ortopediingeniør og OCHs hovedansvarlig ved Bevegelseslaboratoriet ved Sunnaas sykehus HF, Helse Øst siden april 2005
  • Turnus- og studentkoordinator siden 2008
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1985–88
  • Candidata magisterii, Universitetet I Oslo
  • 1/2 års studium i faglig-pedagogisk utviklingsarbeid for helsepersonell, Høgskolen i Oslo 1994 – 95
  • Støttekontakt for emosjonelt funksjonshemmet barn,Nic Waal’s Institutt 1986 – 88
  • Turnustjeneste ved Trøndelag Ortopediske Verksted, Trondheim 1988 – 90
  • Off. godkj. Ortopediingeniør 1990
  • Ortopediingeniør, Drammen Ortopediske Institutt 1990 – 91
  • Ortopediingeniør, Balgrist Orthopädische Universitätsklinik Zürich, Schweizerisches Paraplegikerzentrum; Orthopädische Werkstatt: Orthopädistin 1991 – 93
  • Høgskolelærer i ortopediteknikk og biomekanikk,
  • Høgskolen i Oslo, Ortopediingeniørutdanningen 1993 – 97
  • Hovedlærer i biomekanikk (deltid), Høgskolen i Oslo, Ortopediingeniørutdanningen 1997 – 99
  • Ortopediingeniør (deltid), Drammen Ortopediske Institutt: 1997 – 99
  • Forskning (deltid), Stiftelsen Sophies Minde, Rikshospitalet: Prosjekt; Innsamling, systematisering og revisjon av overlege Ths. Wyllers prinsipptegninger og biomekaniske analyser 1998 – 2001
  • Forskning (deltid), Stiftelsen Sophies Minde, Rikshospitalet: Prosjekt: Problem solving in orthotics and prosthetics by use of graphical analysis of principle.A theoretical approach with practical applications 2001 – 2004
  • Ortopediingeniør (deltid), Sophies Minde Ortopedi AS 1999 – 2004
  • Timelærer i biomekanikk (hovedansvar), konsulent for utarbeidelse av ny studieplan og undervisningsplan i mekanikk, Høgskolen i Oslo, Ortopediingeniørutdanningen siden 1999
Hilde Bauck

Hilde Bauck

  • Ansatt i OCH Ortopedi Oslo siden 2014   
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 2011-2014
  • Turnustjeneste 2014-2016 hos OCH Ortopedi Oslo
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2016
Aso Youssefi

Aso Youssefi

  • Ansatt i OCH Oslo siden 2016.
  • Jobber i avdelingene Oslo og Ålesund
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013-2016
  • Turnustjeneste hos OCH Ortopedi, 2016-2018
  • Autorisasjon som ortopediingeniør i 2018
Therese Utvik Nordal

Therese Utvik Nordal

Martin Synnergren

Martin Synnergren

  • Ansatt i OCH Oslo siden juli 2017 – Reiser till Molde
  • Utdannet ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping 2011-2014
  • Autorisasjon som ortopediingeniør Sverige 2014
  • Ortopediingeniør TeamOlmed, Østergøtland 2014-2017; Amputationsteam, Neuroteam
  • Autorisasjon som ortopediingeniør Norge 2017
  • Hovodkontakt CADCAM 2017
Lise Sundby Nybo

Lise Sundby Nybo

  • Klinikkleder OCH Oslo (inkl Akershus, Møre&Romsdal og Rogaland samt ortoseavd) siden 2008
  • Faglig leder ortopedisk fottøy siden 1996
  • Styremedlem OCH Ortopedi AS og Impro AS
  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 1996
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1987 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 1996
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
  • Helseledelse (grunnstudiet 30 sp.), Handelshøyskolen BI (2015-2016)

  Tidligere praksis

  • Turnustjeneste Sun-Chris Ortopediske AS 1985-1987
  • Ortopediingeniør, Sun-Chris Ortopediske AS 1987-1996
  • Styremedlem Sun-Chris Ortopediske AS 1995-2015
Jarle Aga

Jarle Aga

  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
  • Høgskolepedagogikk 1997-1998
  • Mellomfag pedagogikk 2000
  • Hovedfag (master)  i Helsefag (Rehabilitering) 2004
  • Nord-Norges Ortopediske Verksted (turnus/ortopediingeniør)  1985-1988
  • Sørlandets Ortopeditekniske Senter  AS  1988-1996
  • OCH Ortopedi  AS– avd Skien (engasjement)   1996-1996
  • Høgskolen i Oslo – Ortopediingeniørutd.  (80% stilling)  1996-2010
  • Ortopediske Hjelpemidler AS – NIMI Ullevaal (20% stilling)  1996-2010
  • Høgskolen i Oslo – Ortopediingeniørutd. (timelærer/sensoroppdrag)  2010 –
  • Ortopediske Hjelpemidler AS- NIMI Ullevaal (100% stilling)  2010 -2018
  • Norske Ortopediingeniørers Forening (div. styreverv)  1991-2001         
  • Norske Ortopediingeniørers Forening – kurskomité 2001-2007
  • Kongressekretær: Nordisk O&P kongress i Oslo 2000
  • Medlem av programkomite: NordiskO&P kongress i Reykjavik 2003
  • Medlem av programkomite: Nordisk O&P kongress i København 2006
  • Det svenske høgskoleverket: Medlem av evalueringskomite:
  • Evaluering av den svenske P & O utdanningen i Jönköping  2006
  • Evaluering av læringsmål/eksamen ved P&O utdanningen i Jönköping  2012
Lars Goplen

Lars Goplen

  • Utdannet ortopeditekniker fra OBA/Ortopediteknikk AS, Fagbrev 1982
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
  • Turnustjeneste, Ortopediteknikk AS 1985-1987
  • Ortopediingeniør, Ortopediteknikk AS (Oslo, Tønsberg, Stavanger) 1987-1995
  • Ortopediingeniør, Ortopediske Hjelpemidler 1996-2018
  • For øvrig: NOIF ca 10 år, hvorav leder i 2 år 1989-1999
Ina Solvin

Ina Solvin

  • Ansatt i OCH Oslo siden 2018
  • Utdannet ortopediingeniør fra OsloMet- storbyuniversitetet­ 2015-2018
  • Turnustjeneste ved OCH Oslo 2018-2020
  • Representant i Fagutvalget i Nito Ortopedi 2018 – 2020. (Studentrepresentant 2016-2018.)
  • Tillitsvalgt for Ortopediingeniørstudentene ved OsloMet/HIOA 2015-2018
  • Bachelor i Kultur og Ledelse, BI Oslo, 2007-2010
Marie Standal

Marie Standal

  • Ansatt i OCH Oslo siden 2018
  • Utdannet ortopediingeniør fra OsloMet- storbyuniversitetet­ 2015-2018
  • Turnustjeneste 2018-2020
Katrine Wennersteen

Katrine Wennersteen

  • Ansatt i OCH Oslo siden 2018
  • Utdannet ortopediingeniør fra OsloMet- storbyuniversitetet­ 2015-2018
  • Turnustjeneste 2018-2020

OCH ortopedi Oslo

Lysaker Torg 35, 1366 Lysaker

Tlf: 23 28 82 00

E-post: oslo@och.no

 

Ordinære åpningstider (fra 28. januar)

Mandag – torsdag: 07:30 – 16:00

Fredag: 07:30 – 15:30

Her finner du Norges mest moderne ortopediklinikk

Lysaker er en klinikk vi lenge har hatt ønske om å åpne. Vi er utrolig glade for endelig å kunne presentere klinikken for våre samarbeidspartnere ved sykehusene i Oslo-regionen Asker og Bærum og Buskerud. Her opner vi i januari 2019.

På Lysaker Torg er det god tilgang på P-plasser og lett adkomst til inngangspartiet og klinikken. Klinikken har adresse Lysaker Torg 35, tett inntil E18 med egen avkjøring, og er strategisk plassert ved Norges 3.
største trafikknutepunkt Lysaker stasjon. Lysaker stasjon er kollektivsentral for NBS, lokaltog og Flytoget samt de 750 bussene som daglig brukerterminalen. Det går også ferge fra Nesodden til Lysaker.

Mette Mjelde Grimsrud

Mette Mjelde Grimsrud

Torjus Snare

Torjus Snare

  • Ansatt ved OCH Oslo siden 2014  
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2016
  • Autorisasjon som fysioterapeut 2009
  • Utdannet Ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo & Akershus 2011 – 2014
  • Utdannet Fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo 2005-2008
  • Basisår idrett, Norges idrettshøgskole (NIH) 2004-2005
  • Turnustjeneste ortopediingeniør 2014-2016, OCH Oslo
  • Turnustjeneste fysioterapeut 2008-2009, OUS Radiumhospitalet + Bydel Frogner
  • Ansatt ved OUS Radiumhospitalet, fysioterapeut 2009-2014
Mads Truelsen

Mads Truelsen

  • Leder spesialistgruppen proteser underex siden 2008
  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2001
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2004 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 2004
  • Gjesteforeleser på ortopediingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i ulike protesekurs siden høsten 2006
  • Ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 1998-2001
  • Turnustjeneste OCH Oslo: 2001 – 2003

  Informasjon kommer

Informasjon kommer

Informasjon kommer

NIMI Ullevål

Sognsveien 75D. Ullevaal Stadion, 0855 Oslo

Tlf: 23 28 82 00

E-post: oslo@och.no

Ordinære åpningstider

Mandag – torsdag: 07:30 – 16:00

Fredag: 07:30 – 15:30

NIMI (Norsk idrettsmedisinsk institutt) er et av landets fremste private kompetansemiljø innen muskel og skjelett. 

Her har det vært en ortopedteknisk klinikk i mange år,  som nå er en del av OCH ortopedi.

Lars og Jarle tar vare på dine behov her på best mulig måte. De behandler daglig allt fra fotrelaterte problemer til eliteutøverens behov for ortopedtekniske løsninger.

Lars Goplen

Lars Goplen

  • Utdannet ortopeditekniker fra OBA/Ortopediteknikk AS, Fagbrev 1982
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
  • Turnustjeneste, Ortopediteknikk AS 1985-1987
  • Ortopediingeniør, Ortopediteknikk AS (Oslo, Tønsberg, Stavanger) 1987-1995
  • Ortopediingeniør, Ortopediske Hjelpemidler 1996-2018
  • For øvrig: NOIF ca 10 år, hvorav leder i 2 år 1989-1999
Jarle Henningsen Aga

Jarle Henningsen Aga

  • Leder spesialistgruppen ortoser voksen siden 2016
  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2005
  • Auktorisasjon som ortopediingeniør 2002
  • Ortopediingeniør OCH Oslo siden 2005
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1997-2000
  • Veiledning og vurdering 1, Høgskolen i Oslo og Akershus 2017 (grunnleggende teori om veiledning, kommunikasjon og vurdering kombinert med praktisk trening i individuell veiledning
  • Turnustjeneste Ortopediteknikk AS – Oslo: 2000-2002
  • Ortopediingeniør Ortopediteknikk AS – Oslo: 2002-2005
  •  
  • Norske Ortopediingeniørers Forening (div. styreverv)  1991-2001         
  • Norske Ortopediingeniørers Forening – kurskomité 2001-2007
  • Kongressekretær: Nordisk O&P kongress i Oslo 2000
  • Medlem av programkomite: NordiskO&P kongress i Reykjavik 2003
  • Medlem av programkomite: Nordisk O&P kongress i København 2006
  • Det svenske høgskoleverket: Medlem av evalueringskomite:
  • Evaluering av den svenske P & O utdanningen i Jönköping  2006

  Evaluering av læringsmål/eksamen ved P&O utdanningen i Jönköping 

LHL-sykehuset Gardermoen

Ragnar Strøms veg 10, 3. etg., 2067 Jessheim

Tlf: 23 28 82 00

E-post: oslo@och.no

 

Ordinære åpningstider

Vi holder åpent hver tirsdag 09:00 – 15:00

Ortopediingeniørene på LHL-sykehuset heter Hilde Bauck og Farzin Ardalan og er på LHL hver tirsdag. De tar begge mål og tilpasser proteser og ev andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel.

Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene og kirurgene i klinikken.

Les mer om LHL her: https://www.lhl.no/

Hilde S. Bauch

Hilde S. Bauch

  • Ansatt i OCH Ortopedi Oslo siden 2014   
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 2011-2014
  • Turnustjeneste 2014-2016 hos OCH Ortopedi Oslo
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2016
Farsin Ardalan

Farsin Ardalan

Besøksklinikker

Sunnaas

OCH ved Sunaas sykehus holder åpent tirsdager og torsdager 09:00 – 15:00.

More

Ski sykehus

OCH ved Ski sykehus holder åpent mandager 09:00 – 15:00

More

Ahus

OCH ved Akershus universitetssykehus holder åpent på fredager.

More

Martina Hansens Hospital

OCH ved Martina Hansen holder åpent mandager og torsdager 09:00 – 15:00

More

Diakonhjemmet

OCH ved Diakonhjemmet  åpent fredager etter avtale 08:30 – 11:30

More

Fram

OCH ortopedi ved Fram holder åpent mandager eller etter avtale/behov.

More