fasade

Hans Jacob Nielsensgate 7, Fredrikstad

Tlf: 69 30 17 70

E-post: fredrikstad@och.no

 

 

Ordinære åpningstider

Mandag – torsdag: 07:00 – 15:30

Fredag: 07:00 – 12:30

FREDRIKSTAD – Hans Jacob Nilsensgate 7

Vi tar i bruk det siste innen metoder og teknologi for å gi kunder og pasienter et godt faglig tilbud. Vår innsats og faglige kompetanse fokuserer på at mennesker, uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger, får for- bedret sin bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet.

I Hans Jacob Nilsensgate vil våre kompetente medarbeidere ta imot kunder og pasienter som har behov for ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser, fotsenger, løpsinnlegg/såler og ortopedisk fottøy). Vi har også en egen avdeling spesielt tilpasset for våre barnepasienter.

Vi har gode parkeringsmuligheter inne på gårdsplassen og tilrettelagt adkomst til klinikken

Lars Christian Beck

Lars Christian Beck

  • Ansatt i OCH  siden 2001
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2003 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Utdanning: Salford University  1997-2001

  Praksis\turnus: 

  • Queens Medical Centre Nottingham 00-01
  • Nottingham University Hospital NHS 00-01.
  • 1 år turnus ved OCH Oslo 02-03

  Tidligere erfaringer:

  • Reisested Haugesund Sykehus 2001-2009
  • Unicare Bakke Rehabilitering 2007 –
  • Protesespesialist OCH Fredrikstad 2008
Gunnar Granheim

Gunnar Granheim

 • Senior ortopediingeniør OCH Østfold

  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 1976
  • Autorisasjon som ortopediingeniør siden 1978 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Fredrikstad siden 1978
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1973-1976
  • Turnustjeneste OCH Oslo 1976-1978
  • Avdelingssjef OCH Fredrikstad 1978-2010
  • Daglig leder Idrettsklinikken AS 1996-2014

  Klinikkleder OCH Østfold 1978-2018

Katarina Solberg

Katarina Solberg

  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 1993
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1995 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Fredrikstad siden 1995
  • Gjesteforeleser på ortopediingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i ulike ortosekurs siden høsten 2006
  • Ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 1990-1993
  • Turnustjeneste OCH Fredrikstad 1993-1995
  • Leder spesialistgruppen ortoser barn (og voksenhabilitering) 2001-2018
Vibeke Lindland

Vibeke Lindland

  • Ansatt i OCH Fredrikstad siden 2007
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 1991 – 1994
  • Candidata magisterii Høgskolen i Oslo 1994
  • Videreutdanning i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo 2004
  • Turnustjeneste 1994-1996 hos Stölle Orthopädie i Hamburg, Norsk Ortopedisk Fottøy og Ortopediteknikk
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1996
  • Ortopediingeniør Ortopedi Teknikk 1996 – 2000
  • Høgskolelærer ved ortopediingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo 2000 – 2007
Espen Staxrud

Espen Staxrud

  • Ansatt i OCH 1982
  • Offentlig godkjent ortopediingeniør 1985
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1979-1982
  • Turnustjeneste OCH avd. Østfold 1982-84/85.
  • Avbrutt av militærtjeneste i HMK Garden 84/85
Britt Inger Carlsson

Britt Inger Carlsson

  • Ansatt i OCH Fredrikstad siden 1999
  • Utdannet ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping 1989 – 1992
  • Turnustjeneste 1993-1995 hos Sun-Chris Ortopediske og Agder Ortopediske
  • Ortopediingeniør Ortopedi Väst AB 1995 – 1999
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1999
Atle Bakkevik

Atle Bakkevik

  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 2016 (tidligere ansatt 2011-2013)
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2009 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo ( Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMet) (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) avdeling for helsefag 2004-2007
  • Turnustjeneste Ortopediteknikk Oslo 2007-2009

  Tidligere praksis

  • Ortopeditekniker Sophies Minde 1988-2001,
  • Ortopeditekniker Ortopediteknikk Oslo 2001-2004
  • Ortopediingeniør Ortopediteknikk Oslo 2009-2011,
  • Ortopediingeniør OCH ortopedi Fredrikstad 2011 – 2013
  • leder Spesialistgruppe Diabetes og Fot 2011 –
   2013
  • Ortopediingeniør/Teamleder protese Ortopediteknikk Oslo 2013 – 2015
  • Klinisk ekspert proteser Øssur Nordic 2015 – 2016
  • Spesialistgruppe Ortose voksen 2016 –
Eva Marie Mellberg

Eva Marie Mellberg

  • Leder spesialistgruppen fotens diagnoser siden 2013
  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2011
  • Autorisasjon som ortopediingeniør siden 2011 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Fredrikstad siden 2013
   Utdanning
  • Ortopediingeniør (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 2005-2008
  • Turnustjeneste Sophies Minde 2008-2011
  • Ortopediingeniør OCH Lillehammer 2011-2013
Per Ola Lindahl

Per Ola Lindahl

Tuneveien 89, Grålum.

Tlf: 69 30 17 70

E-post: fredrikstad@och.no

 

Ordinære åpningstider, fra 28 januar

Mandag-torsdag kl.0730-1600.

Fredag kl.0730-1300.

Norges nyeste og mest moderne ortopediklinikk.

Åpner 28. januar 2019

Vårt mål er å skape en moderne klinikk. Vi tar i bruk det siste innen metoder og teknologi, for å gi kunder og pasienter et godt faglig tilbud. Vår innsats og faglige kompetanse fokuserer på at mennesker, uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger, får for- bedret sin bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet.

I Tuneveien vil våre kompetente medarbeidere ta imot kunder og pasienter som har behov for ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser, fotsenger, løpsinnlegg/såler og ortopedisk fottøy). Vi har også en egen avdeling spesielt tilpasset for våre barnepasienter.

I Tuneveien er det god tilgang på P-plasser og lett adkomst til inngangspartiet og klinikken. Klinikken ligger på Grålum, tett inntil E6 og rett i nærheten av Tune Rådhus Klinikken ligger også i kort avstand fra Sykehuset Østfold.

Gunnar Granheim

Gunnar Granheim

  • Senior ortopediingeniør OCH Østfold
  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 1976
  • Autorisasjon som ortopediingeniør siden 1978 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Fredrikstad siden 1978
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1973-1976
  • Turnustjeneste OCH Oslo 1976-1978
  • Avdelingssjef OCH Fredrikstad 1978-2010
  • Daglig leder Idrettsklinikken AS 1996-2014
  • Klinikkleder OCH Østfold 1978-2018
Katarina Solberg

Katarina Solberg

  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 1993
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1995 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Fredrikstad siden 1995
  • Gjesteforeleser på ortopediingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i ulike ortosekurs siden høsten 2006
  • Ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 1990-1993
  • Turnustjeneste OCH Fredrikstad 1993-1995
  • Leder spesialistgruppen ortoser barn (og voksenhabilitering) 2001-2018
Vibeke Lindland

Vibeke Lindland

  • Ansatt i OCH Fredrikstad siden 2007
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo 1991 – 1994
  • Candidata magisterii Høgskolen i Oslo 1994
  • Videreutdanning i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo 2004
  • Turnustjeneste 1994-1996 hos Stölle Orthopädie i Hamburg, Norsk Ortopedisk Fottøy og Ortopedi Teknikk
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1996
  • Ortopediingeniør Ortopedi Teknikk 1996 – 2000
  • Høgskolelærer ved ortopediingeniørutdanningen, Høgskolen i Oslo 2000 – 2007
Espen Staxrud

Espen Staxrud

  • Ansatt i OCH 1982
  • Offentlig godkjent ortopediingeniør 1985
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høyskolen i Oslo, avdeling helsefag 1979-1982
  • Turnustjeneste OCH avd. Østfold 1982-84/85.
  • Avbrutt av militærtjeneste i HMK Garden 84/85
Lars Christian Beck

Lars Christian Beck

  • Ansatt i OCH  siden 2001
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2003 (Statens
  • Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Utdanning: Salford University  1997-2001
  • Queens Medical Centre Nottingham 00-01
  • Nottingham University Hospital NHS 00-01.
  • 1 år turnus ved OCH Oslo 02-03
  • Reisested Haugesund Sykehus 2001-2009
  • Unicare Bakke Rehabilitering 2007 –
  • Protesespesialist OCH Fredrikstad 2008
Per Ola Lindahl

Per Ola Lindahl

Britt Inger Carlsson

Britt Inger Carlsson

  • Ansatt i OCH Fredrikstad siden 1999
  • Utdannet ortopediingeniør fra Hälsohögskolan i Jönköping 1989 – 1992
  • Turnustjeneste 1993-1995 hos Sun-Chris Ortopediske og Agder Ortopediske
  • Ortopediingeniør Ortopedi Väst AB 1995 – 1999
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 1999
Atle Bakkevik

Atle Bakkevik

  • Ansatt i OCH Ortopedi AS siden 2016 (tidligere ansatt 2011-2013)
  • Autorisasjon som ortopediingeniør 2009 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo ( Høgskolen i Oslo og Akershus, OsloMet) (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) avdeling for helsefag 2004-2007
  • Turnustjeneste Ortopediteknikk Oslo 2007-2009
  • Ortopeditekniker Sophies Minde 1988-2001,
  • Ortopeditekniker Ortopediteknikk Oslo 2001-2004
  • Ortopediingeniør Ortopediteknikk Oslo 2009-2011
  • Ortopediingeniør OCH ortopedi Fredrikstad 2011 – 2013
  • Leder Spesialistgruppe Diabetes og Fot 2011 –
   2013
  • Ortopediingeniør/Teamleder protese
  • Ortopediteknikk Oslo 2013 – 2015, klinisk ekspert proteser Øssur Nordic 2015 – 2016
  • Spesialistgruppe Ortose voksen 2016 –
Eva Marie Mellberg

Eva Marie Mellberg

  • Leder spesialistgruppen fotens diagnoser siden 2013
  • Ansatt i OCH ortopedi AS siden 2011
  • Autorisasjon som ortopediingeniør siden 2011 (Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell)
  • Ortopediingeniør OCH Fredrikstad siden 2013
  • Ortopediingeniør (Bachelorstudium i ortopediingeniørfag) fra Hälsohögskolan i Jönköping, Sverige 2005-2008
  • Turnustjeneste Sophies Minde 2008-2011
  • Ortopediingeniør OCH Lillehammer 2011-2013

Farmannsgata 13B,
1607 Fredrikstad

Tlf: 69 30 17 70

E-post: fredrikstad@och.no

 

Ordinære åpningstider

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl.0800-1600.

Torsdag 0800-1900.

Avdeling Farmannsgate

Vår klinikk i Fredrikstad sentrum finner du i Farmannsgate 13. Her treffer du våre kompetente medarbeidere som tar imot kunder og pasienter som har behov for spesialsko, ortopediske sydde sko, fotsenger, såler, og andre ortopediske hjelpemidler. 

Her kan du også komme uten å ha bestilt tid for å finne passende sko, og andre hjelpemidler for dine behov.

Du kan enkelt parkere i gatene rett ved klinikken, eller i St.Hans fjellet parkeringshus tvers over veien.

?

?

??

??

???

???

Besøksklinikker

Bakke Senter for Mestring og Rehabilitering

besøksdager : 

Moss  sykehus

 

Askim Sykehus

 

Helsehuset i Halden