OCH ortopedi AS har aner helt tilbake til 1846, den gang Moritz Gallus og Carl Brose på hver sin kant etablerte seg i Oslo som henholdsvis bandagist og kirurgisk instrumentmaker.

gammelmann

gammelmann2

Disse virksomhetene endrer senere navn til henholdsvis OBA og Ortopedisk Centralverksted & Helsemateriell. I 1985 skiftet sistnevnte bedrift navn til OCH ortopedi og i 1993 ble selskapene OBA og OCH fusjonert.

I 1996 ble OCH Ortopedi AS et heleid selskap datterselskap av Ausonius Medical AS. I 2013 ble vi og Team Olmed (teamolmed.se) i Sverige en del av Össur gruppen.