HVEM KAN KOMME TIL OSS?

Hvis du har søknad

  • Vil vi hjelpe med i forbindelse med videre saksgang
  • Har allerede en innvilget søknad, vil vi ta mål, produsere, levere og gi veiledning i bruk av hjelpemiddelet.

Hvis du ikke har søknad

  • Vi vil foreta en vurdering. Viser det seg at det er grunnlag for å kunne søke har vi private ortopeder som kan hjelpe med dette.
  • Dersom vi vurderer at grunnlaget for å kunne søke om støtte ikke er tilstede, vil vi på bakgrunn av en vurdering kunne gi deg råd og veiledning. Om du ønsker, kan vi produsere og levere hjelpemiddel som betales privat eller som dekkes av forsikring.