Retningslinjer for leverandører

Vedtatt av styret i OCH Ortopedi AS (OCH) 25. November 2020.

OCH arbeider for å ha en bærekraftig forretnings-praksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og vi har derfor utarbeidet retningslinjer for leverandører som et komplement til vår egen policy.

For å få en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å samarbeide tett med våre leverandører og forretningspartnere. Samarbeid i leverandørkjeden er en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og for å nå FNs bærekraftsmål.