OCH ortopedi tilbyr et faglig utfordrende og fleksibelt arbeidsmiljø.

Å bidra til at våre pasienter og deres pårørende får en bedre livskvalitet gjennom samhandling med dem og andre helseprofesjoner, kombinert med kompetansen vår i å utforme individuelt tilpassede ortopediske hjelpemidler, representerer mange positive utfordringer.

Våre ortopediteknikere er dyktige og erfarne fagfolk som både nyttiggjør seg og bidrar til nye tekniske fremskritt innen ortopedi. Våre øvrige medarbeidere er kjent for å være serviceinnstilte, hjelpsomme og profesjonelle. Vi har et internasjonalt miljø, med medarbeidere fra ulike land.

Et av våre slagord er: ”Bevegelseshemming skal ikke stå i veien for livskvalitet”. Som OCH medarbeidere utfører vi en meningsfull og samfunnsmessig viktig jobb som vi er stolte av, der målsettingen er å forbedre våre pasienters livskvalitet.

Vi er opptatt av å leve opp til vår tradisjonsrike historie samtidig som vi skal være fremtidsrettet og ledende i nåtid. Dette krever en dynamisk organisasjon. Derfor bestreber vi oss på å beholde og rekruttere høyt kvalifiserte, kompetente, kreative, nysgjerrige, forandringsvillige ortopediingeniører, ortopediteknikere og andre medarbeidere som:

  • Gir pasientene tillit.
  • Holder hva vi lover.
  • Liker å arbeide med mennesker.
  • Er positive og tar initiativ til problemløsning.
  • Samarbeider med kolleger og eksterne fagfolk.

Har du kvalifikasjoner som ortopediingeniør eller ortopeditekniker så ta kontakt med oss?

Selv om rekrutteringsbehovet vårt for nye kolleger varierer, er vi alltid interessert i å snakke med høyt kvalifiserte, kompetente, kreative, nysgjerrige og forandrings-villige ortopediingeniører, ortopediteknikere og andre medarbeidere.