KLINIKKLEDER – Lillehammer

OCH ORTOPEDI SØKER KLINIKKLEDER TIL VÅR AVDELING PÅ LILLEHAMMER

Vår nåværende klinikkleder i Oppland ønsker å fokusere på klinisk arbeid som ortopediingeniør.

Vil du være med å utvikle vår virksomhet og posisjon i Oppland sammen med 22 høyt kvalifiserte, kompetente, kreative og nysgjerrige ortopediingeniører, ortopediteknikere og øvrige medarbeidere? 

OCH er i en spennende utviklingsfase og vi søker en ny klinikkleder som vil være med å drive og forbedre vår virksomhet ytterligere.

Du må ha relevant ledererfaring fra helserelatert virksomhet. Viktig at du trives med å ha helhetsansvar og at du liker å lede og utvikle faglig dyktige medarbeidere.

Klinikken ligger sentralt i Storgata på Lillehammer. Bedriftens ortopediingeniører har også besøksklinikker hos tverrfaglige samarbeidspartnere som sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner. Som klinikkleder er det viktig å bygge relasjoner med disse faglige samarbeidspartnerne. Du har også resultatansvar for klinikken og ansvar for at virksomheten drives i henhold til OCH sine kvalitetsstandarder og i tråd med lover og forskrifter for helsepersonell.

Den ideelle kandidaten har:

 • Ledererfaring med drifts- og personalansvar fra klinisk helsevirksomhet, alternativt innen medisinsk utstyr eller legemidler.
 • Erfaring med og interesse for prosessforbedringer og endring i organisasjoner. 
 • Forståelse for at OCH streber etter en mest mulig samfunnsnyttig utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor de til enhver tid gjeldende regelverk.

Personlige egenskaper:

 • Proaktiv holdning og interesse for utvikling og kontinuerlig forbedring
 • Gode samarbeidsegenskaper – lydhør for andres innspill
 • Motiverende, inkluderende og støttende lederstil
 • Tydelighet på retning – evne å gjennomføre beslutninger og tiltak
 • Strukturert og planmessig i arbeidet

Vi kan tilby: 

 • Dyktige og engasjerte medarbeidere som arbeider for å gi bedre livskvalitet til pasienter og brukere
 • En virksomhet i spennende vekst og utvikling
 • Trivelige lokaler sentralt i Lillehammer
 • God pensjonsordning
 • Helseforsikring og gode andre forsikringsordninger

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt vår rådgiver i prosessen, Tove Gartland hos Assessit (+47 958 99 755 / tga@assessit.no).

Søknad og CV sendes til Tove Gartland via tga@assessit.no snarest og senest innen 16 januar 2019.