OCH Ortopedi www.och.no har i overkant av 100 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland, Møre & Romsdal samt Rogaland. Målsettingen er å være en faglig ledende ortopedibedrift, som etter og  søknad fra rekvirerende legespesialist og godkjenning fra NAV, dekker bevegelseshemmedes behov for proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. OCH eies av Össur www.ossur.com . Sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland og på Island er vi i dag den største klinikkvirksomheten i Norden innen ortopediske hjelpemidler der bl.a. felles faglig utvikling gjennomføres via respektive spesialistgrupper. Vår innsats og faglige kompetanse fokuserer på at mennesker – uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger – får forbedret sin bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. I henhold til gjeldende regler og forskrifter samt nært samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og pårørende; bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Vi er stolte av at dette representerer god samfunnsøkonomi.

I tillegg til vår nåværende klinikk i Fredrikstad, bygger vi ny klinikk i Tuneveien 89 for å komme nærmere Sykehuset Østfold på Kalnes. Vår klinikkleder siden oppstarten i Østfold, Gunnar Granheim, ønsker å trappe ned for å fokusere på klinisk arbeid som ortopediingeniør.

Vi søker derfor ny klinikkleder

Vil du være med å utvikle vår virksomhet og posisjon i Østfold sammen med 30 høyt kvalifiserte, kompetente, kreative og nysgjerrige ortopediingeniører, ortopediteknikere og øvrige medarbeidere?

Den ideelle kandidaten har:

  • Helsefaglig bakgrunn og ledererfaring fra klinisk helsevirksomhet
  • Erfaring fra oppfølging av interessegrupper (som NAV, helseforetak, private og offentlige helsevirksomheter, rekvirerende leger, pasientforeninger med mer)
  • Erfaring med og interesse for forretningsutvikling og endring i organisasjoner
  • Forståelse for at OCH streber etter en mest mulig samfunnsøkonomisk gunstig utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt Tormod Iuell (+47 907 38 186 /tormod.iuell@och.no), Thomas Skorstad (+47 922 38 501 / thomas.skorstad@och.no) eller vår rådgiver i prosessen, Tove Gartland i Assessit (+47 958 99 755 / tga@assessit.no).

Les mer på og søk via  https://www.recman.no/hrm/cv/job.php?job_id=43017