Konsultasjon hos ortoped

Konsultasjon hos ortoped
Er du usikker på om du kan ha nytte av et hjelpemiddel og hvordan du skal gå frem?

Vi tilbyr konsultasjon hos ortoped slik at du får vurdert behovet for hjelpemiddel.

Pris fra kr 900 – kr 1500 avhengig av om det er en utredning eller andre konsultasjoner hos ortopeden.

Med utgangspunkt i det som er din situasjonen diskuterer vi de forskjellige mulighetene sammen, slik at vi finner den løsningen som er best for deg.

Du får også informasjon om støtteordninger, og vi bistår gjerne med søknadsprosesser og andre praktiske forhold.