Christina Ehlich

Arbeidserfaring

 • Blatchford Ortopedi (overtakelse av Aktiv ortopedi gjennom Blatchford Ortopedi), autorisert ortopediingeniør – hoved fagfelt ortetikk, fottøy
 • Aktiv Ortopedi, autorisert ortopediingeniør, protetikk, ortetikk, fottøy
 • Aktiv Ortopedi, ortopedi tekniker, protetikk, ortetikk, fottøy
 • Orthopädietechnik Sanitätshaus Koch / Berlin ortopediteknikker, protetikk ortetikk, fottøy
 • Oskar- Helene- Heim / Berlin, lærling i ortopediteknikerfaget

Utdanning 

 • Bundesfachschule für Orthopädietechnik Dortmund/Tyskland
 • Orthopädietechnikermeister, ISPO CPO cat.1
 • Oskar- Helene- Heim / Berlin, lærling, i ortopediteknikerfaget

I de siste 2 årene har Christina jobbet aktiv med å styrke det tverrfaglige samarbeid gjennom å holde presentasjoner og fagdag for fysioterapeuter/ fysioterapi-studenter i Nord-Norge og for fysio- og ergoterapeuter på forskjellige klinikker.

Jan-Peter Ehlich

Arbeidserfaring

 • Blatchford Ortopedi, autorisert ortopediingeniør, leder for klinikerteamet,  hovedansvar protetikk, reisevirksomhet til satelittverksted/Alta
 • Blatchford Ortopedi, stedfortredende avdelingsleder
 • Aktiv Ortopedi, autorisert ortopediingeniør, protetikk, ortetikk, fottøy, reisevirksomhet til
  satelittverksted/Alta
 • Orthopädietechnik Marc Schneider, Ortopädietechnikermeister (ortopediteknikker-mester)
 • Orthopädietechnik Marc Schneider, Orthopädietechniker (ortopediteknikker)

Utdanning

 • Bundesfachschule für Orthopädietechnik Dortmund/Tyskland
 • Orthopädietechnikermeister, ISPO CPO cat.1
 • Orthopädietechnik Marc Schneider, lærling, ortopediteknikk

De siste årene har Jan i sin rolle bygget opp et stort tverrfaglig nettverk blant nøkkelpersonell innen helsevesenet i Tromsø. Faglig engasjert og nysgjerrig på utvikling, noe som hans pasienter vil dra nytte av.