Det er to anerkjente og erfarne ortopediingeniører som har blitt våre nye kolleger fra august 2018.

Ortopediingeniørvirksomheten til Jarle og Lars er integrert i NIMIs behandlingstilbud på Ullevål Stadion.

Lars startet opp på NIMI allerede i 1996. Han har væt en sentral person i den utviklingen NIMI totalt sett har opplevd de siste 20 årene. Sammen med Jarle og resten av teamet på NIMI, har Lars bidratt til den posisjonen NIMI har oppnådd som landets ledende innenfor idrettsmedisin.

Både Jarle og Lars jobber tett sammen med NIMIs mange spesialister.

Lars Goplen

Ortopediingeniør

Utdanning:

 • Utdannet ortopeditekniker fra OBA/Ortopediteknikk AS, Fagbrev 1982
 • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985

Tidligere praksis:

 • Turnustjeneste, Ortopediteknikk AS 1985-1987
 • Ortopediingeniør, Ortopediteknikk AS (Oslo, Tønsberg, Stavanger) 1987-1995
 •  Ortopediingeniør, Ortopediske Hjelpemidler 1996-2018

For øvrig:

 • NOIF ca 10 år, hvorav leder i 2 år 1989-1999

Jarle Henningsen Aga

Ortopediingeniør /Mastergrad i rehabilitering

Utdanning:

 • Utdannet ortopediingeniør fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), avdeling helsefag 1982-1985
 • Høgskolepedagogikk 1997-1998
 • Mellomfag pedagogikk 2000
 • Hovedfag (master)  i Helsefag (Rehabilitering) 2004

Tidligere praksis:

 • Nord-Norges Ortopediske Verksted (turnus/ortopediingeniør)  1985-1988
 • Sørlandets Ortopeditekniske Senter  AS  1988-1996
 • OCH Ortopedi  AS– avd Skien (engasjement)   1996-1996
 • Høgskolen i Oslo – Ortopediingeniørutd.  (80% stilling)  1996-2010
 • Ortopediske Hjelpemidler AS – NIMI Ullevaal (20% stilling)  1996-2010
 • Høgskolen i Oslo – Ortopediingeniørutd. (timelærer/sensoroppdrag)  2010 –
 • Ortopediske Hjelpemidler AS- NIMI Ullevaal (100% stilling)  2010 -2018

For øvrig:

 • Norske Ortopediingeniørers Forening (div. styreverv)  1991-2001
 • Norske Ortopediingeniørers Forening – kurskomité 2001-2007
 • Kongressekretær: Nordisk O&P kongress i Oslo 2000
 • Medlem av programkomite: NordiskO&P kongress i Reykjavik 2003
 • Medlem av programkomite: Nordisk O&P kongress i København 2006
 • Det svenske høgskoleverket: Medlem av evalueringskomite:
  • Evaluering av den svenske P & O utdanningen i Jönköping  2006
  • Evaluering av læringsmål/eksamen ved P&O utdanningen i Jönköping  2012