OCH Ortopedi AS søker jurist

Vi søker etter en dyktig fagspesialist som kan styre vårt personvernprosjekt. 

Nyutdannede anmodes også om å søke.

Last ned som PDF

Arbeidsoppgaver

Ansvar for å tilse at OCH følger nasjonale retningslinjer – i første rekke personopplysningsloven (GDPR), herunder utvikle og vedlikeholde prosedyrer, rutinebeskrivelser og maler innenfor området. Analysere, dokumentere og behandle saker gjeldende informasjonssikkerhet og personvern. Delta i, – og eventuelt lede prosjektarbeid. Bidra i opplæring, kursing eller annen kompetansehevende tiltak internt. Andre juridiske oppgaver på oppdrag fra ledergruppen.

Kvalifikasjoner

·      Fortrinnsvis mastergrad i rettsvitenskap.

·      Kunnskap om personvernlovgivningen (GDPR).

·      Det er en fordel om du har interesse og/eller erfaring innen personvernrelatert arbeid, kunnskap om helselovgivningen, og erfaring med prosjektledelse.

·      Kjennskap til rammeverk som ISO 9001.

·      Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Egenskaper

Du evner å jobbe selvstendig, strukturert og nøyaktig, og du har stor gjennomføringsevne. Du har gode kommunikasjonsevner, og samarbeider godt på tvers av fagmiljø. Du arbeider analytisk, strategisk og ser helhetsbildet. Du er løsningsorientert og serviceinnstilt.

Arbeidssted

Oslo*, samt noe reisevirksomhet. Du blir del av et godt og sosialt arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kolleger. *Vår hovedklinikk på Lindeberg flyttes til Helsfyr Panorama medio september. Vi har også en klinikk på Lysaker Torg.

Vi tilbyr

OCH tilbyr konkurransedyktige betingelser, blant annet den best tilgjengelige innskuddspensjonen (7 % fra første krone), betalt fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag; helseforsikring, fleksitid samt andre gode forsikrings- og personalordninger. Varighet : Engasjement, Midlertidig ansettelse, jmf AML § 14-9 bokstav f i 12 måneder.

Blir du vår nye kollega?

Ta gjerne kontakt med Prosess Manager Tormod Iuell på tlf. + 47 907 38 186 tormod.iuell@och.no

Søknad sendes til: HR-leder tone.widlund@och.no innen 11. februar 2019. Tlf + 47 970 41 033 Søknad behandles konfidensielt.