Skip to content
Menu

Om OCH

 BESKRIVELSE AV OCH

OCH Ortopedi www.och.no er en ortopedibedrift med 130 medarbeidere fordelt på klinikker i Oslo og omeng, Østfold(Viken), Innlandet, Møre & Romsdal, Rogaland samt Nord-Norge. I nært samarbeid med annet helsepersonale, pasienter og pårørende; dekker vi bevegelseshemmedes behov for ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy) i henhold til gjeldende regler og forskrifter fra NAV. Vi samarbeider med annet helsepersonell, pasienter og pårørende.

Vår målsetting er at mennesker – uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger – via vår faglige kompetanse og innsats, får forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Dermed bidrar vi til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering. Vi er stolte av at dette representerer god samfunnsøkonomi.

OCH Ortopedi eies av Össur www.ossur.com og sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland, Danmark og på Island er vi i dag den største klinikkvirksomheten i Norden innen ortopediske hjelpemidler der bl.a. felles faglig utvikling gjennomføres via våre spesialistgrupper.

OCH´s VISJON

Ledende virksomhet innen ortopediske hjelpemidler

OCH skal være landets ledende virksomhet innen ortopediske hjelpemidler. Fundert i kvalitetsledelse og en fleksibel, faglig teknisk høyt kvalifisert organisasjon, skal OCH i samarbeid med søsterbedrifter, tverrfaglige samarbeidspartnere, utdanningsinstitusjoner og annet helsepersonale, videreutvikle tilpasningen av ortopediske hjelpemidler og formidle kompetanse.
Visjonen er å bedre nåværende og fremtidige pasientkunders livskvalitet slik at vi sikrer oss langvarige kunderelasjoner.

OCH skal arbeide for en stadig optimalisering av driften både for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet og i samarbeid med NAV bidra til en mest mulig samfunnsøkonomisk gunstig utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

OCH´s MÅL

OCH skal vokse, være attraktiv som arbeidsgiver og faglig samarbeidspartner samt forbedre lønnsomheten

Forretningsidé

Vi forbedrer menneskers funksjonsevne, selvstendighet og livskvalitet

Vi forbedrer menneskers bevegelsesevne og livskvalitet
I samarbeid med søsterbedrifter, annet helsepersonale, NAV, pasienter og pårørende; skal OCH Ortopedi bidra til å forbedre enkeltindividers livskvalitet ved hjelp av rådgiving, behandling, utvikling og tilpasning av ortopediske hjelpemidler.

OCH ortopedi AS skal, gjennom:

  • en kvalitetsbevisst organisasjon med fokus på hele mennesket
  • høyt kvalifiserte, kompetente, kreative, nysgjerrige, forandringsvillige ortopediingeniører, ortopediteknikere og andre medarbeidere
  • optimale løsninger og faglig kompetanse

sikre fornøyde og lojale kunder ved å være en markedsledende ortopedibedrift som dekker bevegelseshemmedes behov for proteser, ortopedisk fottøy og ortoser ihht gjeldende NAV- avtale og vedtak basert på godkjent rekvirent.

OCH skal:

Bedre nåværende og fremtidige pasientkunders livskvalitet.

Oppfattes som den beste arbeidsgiver og en ledende aktør innen individuelle tilpasninger av ortopediske hjelpemidler.

Fundert i kvalitetsledelse og en fleksibel, faglig og teknisk høyt kvalifisert organisasjon, samarbeide med søsterbedrifter, leverandører, utdanningsinstitusjoner og annet helsepersonale for å forbedre og videreutvikle tilpasningen av ortopeditekniske løsninger og formidle kompetanse

Ha korte leveringstider og fornøyde pasientkunder.Arbeide for en stadig optimalisering av driften for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet

I samarbeid med NAV bidra til en mest mulig samfunnsøkonomisk gunstig utnyttelse av de midler som stilles til rådighet innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.