Proteser

En protese erstatter en kroppsdel som er borte på grunn av skade eller sykdom, eller fordi den manglet ved fødselen.

Formålet med protesen er at den skal fungere mest mulig likt den kroppsdelen som er erstattet. Det betyr at den må kunne belastes og/eller overføre kraft.

Proteser kan også være aktuelt ut fra rent estetiske grunner.

Ved amputasjon

Det hender at helsetilstanden er så alvorlig at en kroppsdel må amputeres. Da kan en individuelt tilpasset protese, gjøre en stor og positiv forskjell.

Den vanligste årsaken til benamputasjon i Norge er sår som ikke gror på grunn av dårlig blodsirkulasjon. Det kan blant annet skyldes diabetes eller en akutt stopp i sirkulasjonen. Hvis en kroppsdel har blitt alvorlig skadet ved en ulykke kan amputasjon være den eneste løsningen, Sykdom som kreft, kan også føre til amputasjon. Uansett årsak og hvilken kroppsdel som amputeres, ønsker de fleste å få en protese.

Våre ortopediingeniører, med benproteser som spesialområde, har lang erfaring med utprøving og tilpasning av proteser ved amputasjon. Vi arbeider med benproteser i alle varianter, både for nedre del av benet, knær, lårben og hofter.

Enten du skal gjennom en amputasjon – eller allerede er amputert – har du sikkert mange spørsmål. Da er du velkommen til oss, så bistår vi så godt vi kan med informasjon og støtte. Ofte kan det være godt å snakke med noen som er i samme situasjon, og vi hjelper deg gjerne å komme i kontakt med andre som har vært gjennom en amputasjon.

Våre ingeniører er også til stede på flere rehabiliteringssentre som har spesialisert seg på benamputasjoner, for å kunne utføre tilpasninger og justeringer av protesen etter hvert som amputasjonsstumpen modnes og gangmønstret forbedres.

Vi ønsker å være i konstant utvikling, slik at vi alltid kan gi deg den beste og mest målrettede behandling – og at du så raskt som mulig får best mulig funksjon og tilsvarende god livskvalitet.

Ekspertise

Våre ortopediingeniører, med benproteser som spesialområde, har lang erfaring med utprøving og tilpasning av proteser ved amputasjon. Vi arbeider med benproteser i alle varianter, både for nedre del av benet, knær, lårben og hofter.

Ortopediingeniøren kan ta mål til protesen med ulike målemetoder. 

Dersom forutsetningene er til stede, benytter vi avstøpningsmetoden Direct Socket der protesehylsen støpes direkte på amputasjonsstumpen. Med denne teknikken åpnes muligheten for å komme i gang med protesetreningen umiddelbart etter protesetilpasningen, siden måltaking og utprøving skjer på en og samme dag. Dette gjør også at du som pasient kan ha færre turer til og fra klinikken i forbindelse med måltaking og tilpassing/utprøving. 

Vi streber også etter at du som pasient er delaktig i hele prosessen for å levere best mulig resultat.

En protese er en mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte helt eller delvis tap av legemsdel i et bevegelsesorgan. I praksis dreier det seg ofte om armproteser og benproteser.

Armproteser

Når protesen erstatter en viktig funksjon kan vi lage en konvensjonell protese som styres ved hjelp av vaier eller en elektrisk protese hvor bevegelsene styres av elektroder. Hvis armprotesen er av rent kosmetiske grunner vil vi legge vekt på å lage den så pen som mulig, og med lavest mulig vekt.

Benproteser

Denne vil alltid lages individuelt slik at den er tilpasset kroppen din best mulig. Hvordan protesen skal se ut og hvilke funksjoner den skal ha kommer an på dine forutsetninger og aktivitetsnivå.

Hvis du har amputert under kneet slik at du fortsatt har ditt eget kneledd festes protesen på leggen din. Er du amputert over eller i kneet vil protesehylsen ha et kunstig kneledd og festes oppe på låret.

Spesialproteser

Når vanlige proteser ikke fungerer bra nok kan vi lage en spesialprotese. Det kan for eksempel være en skistavprotese som må være mer fleksibel enn en vanlige protese, eller protese for løping og svømming.

Hvis du ikke har hatt protese før, eller trenger en ny som er bedre tilpasset, er du velkommen til en konsultasjon hos oss. Vi har lang erfaring med utvikling og tilpasning av proteser og er opptatt av å finne den løsningen som er best for deg og din situasjon.

Rekvisisjonen

Vi tar utgangspunkt i rekvisisjonen du har fått fra spesialistlegen din, hvis du har en, og analyserer situasjonen slik at vi sammen finner den ortosen som er riktig ut fra dine behov.

Godkjent søknad

Etter en tid får du beskjed om søknaden er godkjent eller avslått.

Økonomisk støtte

Før vi lager din løsning sender vi inn en søknad til NAV om økonomisk støtte.

Produksjon av ditt hjelpemiddel

Fra søknaden er innvilget tar det kort tid å produsere hjelpenmiddlet ditt avhengig av hvor avansert løsningen er.