Ortopedisk fottøy – Spesialsko

Hva er spesialsko?

Spesialsko er fabrikkprodusert ortopedisk fottøy som har spesielle egenskaper/funksjoner utover det man finner i vanlig fottøy. Disse egenskapene/- funksjonene er vanligvis ekstra bredde og høyde samt spesielle støttefunksjoner. Spesialsko benyttes ofte i kombinasjon med andre ortopediske hjelpemidler som f.eks. fotsenger.

Når brukes spesialsko?
Spesialsko brukes når en har behov for spesielle egenskaper/funksjoner en ikke finner i vanlig konfeksjonsfottøy, men hvor foten ikke har slike deformiteter at det er nødvendig å spesialsy sko, f.eks. diabetes, reumatoid artritt eller neuroortopedisk lidelse.