Hva er et spilekorsett?
Et spilekorsett er et korsett som sys og tilpasses individuelt. Det lages av solide bomullsstoffer og har spiler i ryggen. Materialene som brukes kan varieres avhengig av hvilke behov som foreligger. Bl.a. kan det sys inn stykker med elastikk,(komma) og plater kan benyttes istedenfor/i tillegg til spilene osv. Åpningen kan være med snøring, borrelås eller spenner.

Hvem rekvirerer korsettet?
Korsettet rekvireres av legespesialist; ortoped, revmatolog, nevrolog, fysikalsk medisiner, eller av en annen lege med rekvisisjonsrett godkjent av Helsedirektoratet.

Når brukes spilekorsetter?
Et spilekorsett brukes ved forskjellige typer rygglidelser som spinal stenose, skiveprolaps, osteoporose, etter operasjoner, ved ryggmargsskade osv.

Hvordan tilpasses korsettet?

  1. konsultasjon: Måltaking.
  2. konsultasjon: Ca. 1-2 uker etter måltaking prøves korsettet.
  3. konsultasjon: Levering. Det kan i enkelte tilfeller bli nødvendig med flere konsultasjoner før korsettet er ferdig.