Hjälpmedel
för barn

Hjälpmedel
för barn

Barn är inte små vuxna. Därför krävs specialiserad expertis för framgångsrik behandling av barn och för att hjälpmedlen ska fungera så bra som möjligt.

Ortoser

Ortoser

för att stödja leder eller mjukvävnad, eller för att ersätta förlorad nerv- och/eller muskelfunktion

En ortos är ett hjälpmedel som fungerar som ett yttre stöd för en kroppsdel. Syftet är att lindra smärta, underlätta och förbättra aktivitet eller motverka felställning.

Proteser

Proteser

Ibland är hälsotillståndet så allvarligt att en kroppsdel måste amputeras. I sådana fall kan en specialanpassad protes göra stor och positiv skillnad.

Fotbesvär

Fotbesvär

En fot- eller gångstörning kan leda till smärta i andra delar av kroppen, t.ex. rygg, bäcken, höfter eller knän. En fotbädd kan hjälpa till att minska smärtan.

Fotbäddar är skoinlägg som är individuellt anpassade efter foten.

Berättelser från verkliga livet

vi kommer ständigt
förbättra

Är du osäker på om du kan dra nytta av ett hjälpmedel och hur du ska gå tillväga?

Vi erbjuder en konsultation med en ortopedkirurg för att bedöma ditt behov av ett hjälpmedel.

Pris från 900 NOK - 1500 NOK beroende på om det är en bedömning eller andra konsultationer med ortopedkirurgen.

Utifrån din situation diskuterar vi tillsammans de olika alternativen för att hitta den lösning som är bäst för dig.

Du kommer också att få information om stödprogram, och vi hjälper gärna till med ansökningsprocesser och andra praktiska frågor.

Kompetens och erfarenhet

Vårt mål är att hela tiden bli bättre. För att säkerställa kontinuerlig utveckling har vi skapat en specialiserad grupp som täcker alla våra regioner, där vi delar erfarenheter och håller oss uppdaterade med de senaste nyheterna inom området.

Vi tror att detta är avgörande för att kunna leverera den lösning som är bäst för dig.

Tillsammans med vårt systerbolag Team Olmed i Sverige har vi ett eget utvecklingsprogram som säkerställer spridning och utveckling av kunskap, vilket kommer att bidra till att säkerställa kompetensnivån hos våra medarbetare.