Särskilda skor

SYFTE OCH FUNKTION

Specialskor är ortopediska hjälpmedel som är avsedda att avhjälpa funktionsstörningar i fot- och fotledsområdet, t.ex. skor för diabetiker och reumatiker. De är fabrikstillverkade för en specifik diagnos eller användargrupp.

DAGLIG ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

Hjälpmedlet ska användas i enlighet med vad som överenskommits med den ordinerande läkaren och din ortopedingenjör. Var uppmärksam på tryck eller skav vid användning av nya skor. Huden måste därför inspekteras efter användning. Eventuella tryckmärken bör försvinna efter några minuter. Om de inte försvinner, kontakta oss för en kontroll och justering. Diabetiker och personer med nedsatt känsel måste vara särskilt uppmärksamma på detta.

VIDARE UPPFÖLJNING Vid leverans bokas vid behov en tid för kontroll. Det är viktigt att kontakta oss om det sker några förändringar i sjukdomen

PDF: (Öppnas i ett nytt fönster) SPESIALSKO-20200805.pdf