Användarstöd

En ortos är en stödskena eller ett bandage som fungerar som ett yttre stöd för muskler, leder, ben och nerver till följd av skada eller sjukdom.

Syftet med en ortos är att lindra smärta, underlätta och förbättra aktivitet eller motverka felställningar.

Övningar - Proteser

Övningar med en protes
Lårprotes - avancerad
Övningar med en protes
Lårbensprotes - nybörjare
Övningar med en protes
Benprotes - avancerad
Övningar med en protes
Vadprotes - nybörjare
Direkt uttag - direkt gjutning av protesen
DS - Lägg till
Direkt uttag - direkt gjutning av protesen
DS - Lår
Användning av Post-OP liner
Användarvägledning, information och övningar med och utan protes

Stöd - Protetik

Informationsbroschyr för nyamputerade
Denna broschyr är avsedd för dig som har genomgått eller befinner dig på

Läs mer...
FOTSÅNGARE
SYFTE OCH FUNKTION Fotbäddar är skräddarsydda skoinlägg som tillverkas individuellt och

Läs mer...
HIP ORTHOSES
SYFTE OCH FUNKTION En höftortos är en ortopedteknisk produkt som används för

Läs mer...
ORTOPEDISKA SYDDA SKODON
SYFTE OCH FUNKTION Ortopediska sydda skor är skor som är individuellt tillverkade

Läs mer...
Ortoser
SYFTE OCH FUNKTION En ortos är en ortopedteknisk produkt som är avsedd att ersätta,

Läs mer...
ORTHOSER FÖR BARN
SYFTE OCH FUNKTION En ortos är en ortopedteknisk produkt som är avsedd att ersätta,

Läs mer...
ARM- OCH HANDORTOSER
SYFTE OCH FUNKTION En ortos är ett ortopediskt hjälpmedel som är utformat för att återställa

Läs mer...
Proteser
SYFTE OCH FUNKTION En protes är ett ortopediskt hjälpmedel som är avsett att ersätta

Läs mer...
Särskilda skor
SYFTE OCH FUNKTION Specialskor är ett ortopediskt hjälpmedel som är avsett att avhjälpa funktionsstörningar

Läs mer...

När används ortoser?

Ortoser används till exempel för

  • tennisarmbåge - för lindring
  • knäskador - för smärtlindring
  • nervskada eller nervsjukdom - för att ersätta en funktion som är nedsatt eller förlorad
  • ryggsmärta - för att minska smärta
  • knäartros - för lindring av den led som orsakar smärtan
  • rehabilitering efter operation eller skada - för att skydda ligament och andra områden som behöver läka

Varför används ortoser?

Inom vård och omsorg använder vi ortoser i många sammanhang, t.ex. för att påverka rörelsemönster så att de förblir så normala som möjligt trots skada eller sjukdom, för att skydda leder eller mjukvävnad eller för att optimera läkningen av en skada.

Att bära en ortos kan ha en stor inverkan på slutresultatet efter operationen. Det kan innebära skillnaden mellan ett lyckat och ett mindre lyckat resultat. Till exempel kan ett ligament som inte får tid att läka bli längre än det borde vara. Resultatet blir mindre stabilitet än önskat.

För artros

Om du har artros kan en ortos avsevärt minska smärtan, förbättra funktionen och förbättra ditt allmänna tillstånd. Forskning visar att många människor fortsätter att vara lika aktiva som innan de utvecklade sjukdomen.

Vi har lång erfarenhet av ortoser och är måna om att hitta den bästa lösningen för dig och din situation.

Rekvisitionen

Vi utgår från det recept du har fått från din specialistläkare, om du har en sådan, och analyserar situationen så att vi tillsammans kan hitta den ortos som är rätt för dina behov.

Godkänd ansökan

Efter en tid får du ett meddelande om din ansökan har godkänts eller avslagits.

Finansiellt stöd

Innan vi skapar din lösning skickar vi in en ansökan till NAV om ekonomiskt stöd.

Tillverkning av ditt hjälpmedel

När ansökan har godkänts tar det en kort stund att producera ditt hjälpmedel, beroende på hur avancerad lösningen är.