Dina rättigheter

För att få rätt till kostnadsersättning för en ortopedteknisk produkt måste en ansökan lämnas in av en godkänd specialist; ansökan godkänns när NAV har fattat ett positivt beslut.

Följande specialister är behöriga att ansöka: Specialistläkare i ortopedisk kirurgi, internmedicin, reumatologi, pediatrik, neurologi, fysisk medicin och rehabilitering samt behöriga sjukhusläkare.

Läs mer om kriterierna för att få en godkänd rekvisition för ortopedtekniska hjälpmedel på Lovdatas hemsida här

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-04-18-336 )

Remiss och egenavgift

En förutsättning för att få förmåner är att en leverantör med ramavtal med NAV levererar det ortopediska hjälpmedlet.

Dina rättigheter på NAV

För att få stöd till ortopediska hjälpmedel måste du ha en bestående (mer än två år) funktionsnedsättning i armar, ben eller rygg.

Hjälpmedlet måste vara nödvändigt för att upprätthålla en normal funktionsnivå, och det måste beställas av en auktoriserad specialist.

Lagen om allmän försäkring §10-7

Del IV. Förmåner vid sjukdom etc.

Kapitel 10.

Förmån för att kompensera för kostnader för att förbättra arbetsförmågan och funktionsförmågan i det dagliga livet.

Föreskrifterna

F18.04.1997 Nr 336

Föreskrifter om förmån för kostnader för ortopediska hjälpmedel, bröstproteser, ansiktsmissbildningsproteser, ögonproteser och peruker

Den cirkulära

Ortopediska hjälpmedel omfattar proteser, ortoser och ortopediska skor.