Proteser

En protes ersätter en kroppsdel som har förlorats på grund av skada eller sjukdom, eller för att den saknades vid födseln.

Syftet med protesen är att den ska fungera så likt den kroppsdel som har ersatts som möjligt. Det innebär att den måste kunna belasta och/eller överföra kraft.

Protetik kan också vara relevant av rent estetiska skäl.

I händelse av amputation

Ibland är hälsotillståndet så allvarligt att en kroppsdel måste amputeras. I sådana fall kan en specialanpassad protes göra stor och positiv skillnad.

Den vanligaste orsaken till benamputation i Norge är sår som inte läker på grund av dålig blodcirkulation. Det kan bland annat bero på diabetes eller ett akut stopp i blodcirkulationen. Om en kroppsdel har skadats allvarligt i en olycka kan amputation vara den enda lösningen. Sjukdomar som cancer kan också leda till amputation. Oavsett orsak och vilken kroppsdel som amputeras vill de flesta ha en protes.

Våra ortopedingenjörer, som är specialiserade på benproteser, har lång erfarenhet av att testa och anpassa proteser för amputationer. Vi arbetar med alla typer av benproteser, inklusive underben, knän, lårben och höfter.

Oavsett om du ska genomgå en amputation - eller redan är amputerad - har du förmodligen många frågor. I så fall är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att ge dig information och stöd. Det kan ofta vara bra att prata med någon som befinner sig i samma situation, och vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med andra som har genomgått en amputation.

Våra ingenjörer finns också på plats på flera rehabiliteringscenter som är specialiserade på benamputationer för att göra justeringar och anpassningar av protesen i takt med att amputationsstumpen mognar och gångmönstret förbättras.

Vi vill vara i ständig utveckling, så att vi alltid kan ge dig den bästa och mest riktade behandlingen - och att du får bästa möjliga funktion och motsvarande god livskvalitet så snabbt som möjligt.

Expertis

Våra ortopedingenjörer, som är specialiserade på benproteser, har lång erfarenhet av att testa och anpassa proteser för amputationer. Vi arbetar med alla typer av benproteser, inklusive underben, knän, lårben och höfter.

Ortopedingenjören kan mäta protesen med hjälp av olika mätmetoder. 

Om förutsättningarna är de rätta använder vi gjutmetoden Direct Socket, där proteshylsan gjuts direkt på amputationsstumpen. Denna teknik gör det möjligt att börja med protetisk träning direkt efter protesutprovningen, eftersom mätning och testning görs samma dag. Det innebär också att patienterna kan göra färre resor till och från kliniken för mätning och utprovning/testning. 

Vi strävar också efter att involvera dig som patient i hela processen för att leverera bästa möjliga resultat.

En protes är en mekanisk eller teknisk anordning som är avsedd att helt eller delvis ersätta en förlorad kroppsdel i ett rörelseorgan. I praktiken handlar det ofta om arm- och benproteser.

Armproteser

När protesen ersätter en viktig funktion kan vi göra en konventionell protes som styrs av kablar eller en elektrisk protes där rörelserna styrs av elektroder. Om armprotesen är av rent kosmetiska skäl kommer vi att lägga vikt vid att göra den så attraktiv som möjligt och med så låg vikt som möjligt.

Benproteser

Protesen anpassas alltid för att på bästa sätt passa din kropp. Hur protesen ska se ut och vilka funktioner den ska ha beror på dina förmågor och din aktivitetsnivå.

Om amputationen sker under knäet så att du fortfarande har kvar din egen knäled fästs protesen på benet. Om amputationen sker ovanför eller i knäet har proteshylsan en konstgjord knäled och fästs på lårets ovansida.

Specialiserade proteser

När vanliga proteser inte fungerar tillräckligt bra kan vi tillverka en specialiserad protes. Till exempel en skidstavsprotes som behöver vara mer flexibel än en vanlig protes, eller en protes för löpning och simning.

Om du inte har haft en protes tidigare, eller behöver en ny som är bättre anpassad, är du välkommen att komma in för en konsultation hos oss. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och anpassa proteser och är måna om att hitta den bästa lösningen för dig och din situation.

Rekvisitionen

Vi utgår från det recept du har fått från din specialistläkare, om du har en sådan, och analyserar situationen så att vi tillsammans kan hitta den ortos som är rätt för dina behov.

Godkänd ansökan

Efter en tid får du ett meddelande om din ansökan har godkänts eller avslagits.

Finansiellt stöd

Innan vi skapar din lösning skickar vi in en ansökan till NAV om ekonomiskt stöd.

Tillverkning av ditt hjälpmedel

När ansökan har godkänts tar det en kort stund att producera ditt hjälpmedel, beroende på hur avancerad lösningen är.