Hjälpmedel för barn

Barn är inte små vuxna. Därför krävs specialiserad expertis för framgångsrik behandling av barn och för att hjälpmedlen ska fungera så bra som möjligt.

När ett barn behöver ett hjälpmedel finns det flera saker som vi måste ta hänsyn till, bland annat

  • Att barnet växer
  • Att hjälpmedlet ska fungera i vardagen, oavsett om det är på dagis eller i skolan
  • Att det skall vara ett så litet hinder som möjligt för lek och utveckling med andra barn

Specialistgrupp

För att bibehålla vår höga kompetens och säkerställa en kontinuerlig utveckling inom hjälpmedel för barn och ungdomar har vi etablerat en specialistgrupp som täcker alla våra regioner.

Här delar vi med oss av erfarenheter och håller oss uppdaterade om den senaste forskningen inom området. Vi har också ett nära samarbete med fysioterapeuter och läkare.

Om ditt barn behöver ett hjälpmedel har du förmodligen många frågor.

Då är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig så gott vi kan.

Ortoser

En ortos är en stödskena eller ett bandage som fungerar som ett yttre stöd för muskler, leder, ben och nerver till följd av skada eller sjukdom.

Syftet med en ortos är att lindra smärta, underlätta och förbättra aktivitet eller motverka felställningar.

Våra ortopedingenjörer är specialiserade på ortoser

De har lång erfarenhet av ortopedtekniska hjälpmedel i samband med stroke, ledbandsskador, artros, frakturer och benbrott.

När används ortoser?

Ortoser används till exempel för

  • tennisarmbåge - för lindring
  • knäskador - för smärtlindring
  • nervskada eller nervsjukdom - för att ersätta en funktion som är nedsatt eller förlorad
  • ryggsmärta - för att minska smärta
  • knäartros - för lindring av den led som orsakar smärtan
  • rehabilitering efter operation eller skada - för att skydda ligament och andra områden som behöver läka

Varför används ortoser?

Inom vård och omsorg använder vi ortoser i många sammanhang, t.ex. för att påverka rörelsemönster så att de förblir så normala som möjligt trots skada eller sjukdom, för att skydda leder eller mjukvävnad eller för att optimera läkningen av en skada.

Att bära en ortos kan ha en stor inverkan på slutresultatet efter operationen. Det kan innebära skillnaden mellan ett lyckat och ett mindre lyckat resultat. Till exempel kan ett ligament som inte får tid att läka bli längre än det borde vara. Resultatet blir mindre stabilitet än önskat.

För artros

Om du har artros kan en ortos avsevärt minska smärtan, förbättra funktionen och förbättra ditt allmänna tillstånd. Forskning visar att många människor fortsätter att vara lika aktiva som innan de utvecklade sjukdomen.

Vi har lång erfarenhet av ortoser och är måna om att hitta den bästa lösningen för dig och din situation.

Proteser

En protes ersätter en kroppsdel som har förlorats på grund av skada eller sjukdom, eller för att den saknades vid födseln.

Syftet med protesen är att den ska fungera så likt den kroppsdel som har ersatts som möjligt. Det innebär att den måste kunna belasta och/eller överföra kraft.

Protetik kan också vara relevant av rent estetiska skäl.

I händelse av amputation

Ibland är hälsotillståndet så allvarligt att en kroppsdel måste amputeras. I sådana fall kan en specialanpassad protes göra stor och positiv skillnad.

Den vanligaste orsaken till benamputation i Norge är sår som inte läker på grund av dålig blodcirkulation. Det kan bland annat bero på diabetes eller ett akut stopp i blodcirkulationen. Om en kroppsdel har skadats allvarligt i en olycka kan amputation vara den enda lösningen. Sjukdomar som cancer kan också leda till amputation. Oavsett orsak och vilken kroppsdel som amputeras vill de flesta ha en protes.

Våra ortopedingenjörer, som är specialiserade på benproteser, har lång erfarenhet av att testa och anpassa proteser för amputationer. Vi arbetar med alla typer av benproteser, inklusive underben, knän, lårben och höfter.

Oavsett om du ska genomgå en amputation - eller redan är amputerad - har du förmodligen många frågor. I så fall är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att ge dig information och stöd. Det kan ofta vara bra att prata med någon som befinner sig i samma situation, och vi hjälper dig gärna att komma i kontakt med andra som har genomgått en amputation.

Våra ingenjörer finns också på plats på flera rehabiliteringscenter som är specialiserade på benamputationer för att göra justeringar och anpassningar av protesen i takt med att amputationsstumpen mognar och gångmönstret förbättras.

Vi vill vara i ständig utveckling, så att vi alltid kan ge dig den bästa och mest riktade behandlingen - och att du får bästa möjliga funktion och motsvarande god livskvalitet så snabbt som möjligt.

Expertis

Våra ortopedingenjörer, som är specialiserade på benproteser, har lång erfarenhet av att testa och anpassa proteser för amputationer. Vi arbetar med alla typer av benproteser, inklusive underben, knän, lårben och höfter.

Ortopedingenjören kan mäta protesen med hjälp av olika mätmetoder. 

Om förutsättningarna är de rätta använder vi gjutmetoden Direct Socket, där proteshylsan gjuts direkt på amputationsstumpen. Denna teknik gör det möjligt att börja med protetisk träning direkt efter protesutprovningen, eftersom mätning och testning görs samma dag. Det innebär också att patienterna kan göra färre resor till och från kliniken för mätning och utprovning/testning. 

Vi strävar också efter att involvera dig som patient i hela processen för att leverera bästa möjliga resultat.

En protes är en mekanisk eller teknisk anordning som är avsedd att helt eller delvis ersätta en förlorad kroppsdel i ett rörelseorgan. I praktiken handlar det ofta om arm- och benproteser.

Armproteser

När protesen ersätter en viktig funktion kan vi göra en konventionell protes som styrs av kablar eller en elektrisk protes där rörelserna styrs av elektroder. Om armprotesen är av rent kosmetiska skäl kommer vi att lägga vikt vid att göra den så attraktiv som möjligt och med så låg vikt som möjligt.

Benproteser

Protesen anpassas alltid för att på bästa sätt passa din kropp. Hur protesen ska se ut och vilka funktioner den ska ha beror på dina förmågor och din aktivitetsnivå.

Om amputationen sker under knäet så att du fortfarande har kvar din egen knäled fästs protesen på benet. Om amputationen sker ovanför eller i knäet har proteshylsan en konstgjord knäled och fästs på lårets ovansida.

Specialiserade proteser

När vanliga proteser inte fungerar tillräckligt bra kan vi tillverka en specialiserad protes. Till exempel en skidstavsprotes som behöver vara mer flexibel än en vanlig protes, eller en protes för löpning och simning.

Om du inte har haft en protes tidigare, eller behöver en ny som är bättre anpassad, är du välkommen att komma in för en konsultation hos oss. Vi har lång erfarenhet av att utveckla och anpassa proteser och är måna om att hitta den bästa lösningen för dig och din situation.

Ortoser för fot

En fot- eller gångstörning kan leda till smärta i andra delar av kroppen, t.ex. rygg, bäcken, höfter eller knän.

En fotbädd kan hjälpa till att minska smärtan.

Fotbäddar är skoinlägg som är individuellt anpassade efter foten. Fotbäddar i kombination med rätt skor kan korrigera felställningar, lindra ömma områden och se till att belastningen fördelas jämnt under fotsulan.

SKOR OCH SKODON

Skoinlägg som är individuellt anpassade för foten kallas fotbädd. Fotbädden används ofta tillsammans med specialskor.

Syftet med fotbäddar är att korrigera felställningar, lindra ömma områden eller fördela belastningen jämnt under fotsulan.

Ömma områden är inte bara begränsade till fötterna. Smärta i rygg, bäcken, höfter och knän kan också vara relaterat till fotproblem eller gångstörningar. I dessa fall kan en fotbädd hjälpa till att minska smärtan och förbättra vardagen.

Fotbädden tillverkas av ett fotavtryck och en gipsavgjutning. För att fotbädden ska fungera optimalt krävs också bra och korrekta skor.

I genomsnitt kommer var och en av oss att gå en sträcka som motsvarar fyra varv runt jorden under vår livstid, och varje steg belastar våra fötter med upp till två gånger vår kroppsvikt. Så det är viktigt att ta hand om sina fötter!

Om du har ont och behöver titta på möjligheten till ett fotbädd eller specialskor är du välkommen till en konsultation hos oss. Vi har lång erfarenhet av tillverkning och anpassning av inlägg och skor. Utifrån dina specifika behov hittar vi den typ som är bäst för dig.

Expertis

Våra ortopedspecialister fokuserar på samspelet mellan foten, innersulan (fotbädden) och skon. De har omfattande kunskaper om fotens anatomi och biomekanik och är specialiserade på att välja ut eller skapa de sulor och skor som är bäst lämpade för dina behov. Detta säkerställer att du får den optimala effekten, oavsett om du behöver hjälp med ett fotsår eller en lösning som tar bort smärtan i hälen när du spelar fotboll.

För att tillverka en fotbädd måste vi först göra en modell av din fot. Detta kan göras med hjälp av en scanner, gips- eller skumform. Innersulan tillverkas av denna individuella modell. Det är möjligt att använda samma modell för att göra flera kopior. "Innersulor" är prefabricerade sulor som skräddarsys utifrån ett fotavtryck.

För dig som behöver sårlindring har vi även mer medicinskt inriktade skor. Hör av dig så hjälper vi dig gärna!

Rekvisitionen

Vi utgår från den rekvisition som du har fått från din specialistläkare, om du har en sådan, och analyserar situationen så att vi tillsammans kan hitta rätt hjälpmedel för dina behov.

Godkänd ansökan

Efter en tid får du ett meddelande om din ansökan har godkänts eller avslagits.

Finansiellt stöd

Innan vi skapar din lösning skickar vi in en ansökan till NAV om ekonomiskt stöd.

Tillverkning av ditt hjälpmedel

När ansökan har godkänts tar det en kort stund att producera ditt hjälpmedel, beroende på hur avancerad lösningen är.

Konsultation med en ortopedisk kirurg

Samtal med en ortopedkirurg
Är du osäker på om du kan dra nytta av ett hjälpmedel och hur du ska gå tillväga?

Vi erbjuder en konsultation med en ortopedkirurg för att bedöma ditt behov av ett hjälpmedel.

Pris från 900 NOK - 1500 NOK beroende på om det är en bedömning eller andra konsultationer med ortopedkirurgen.

Utifrån din situation diskuterar vi tillsammans de olika alternativen för att hitta den lösning som är bäst för dig.

Du kommer också att få information om stödprogram, och vi hjälper gärna till med ansökningsprocesser och andra praktiska frågor.

Vårt mål är att hela tiden bli bättre. För att säkerställa kontinuerlig utveckling har vi skapat en specialistgrupp som täcker alla våra regioner, där vi delar erfarenheter och håller oss uppdaterade med de senaste nyheterna inom området. Vi tror att detta är avgörande för att kunna leverera den bästa lösningen för dig.

Tillsammans med vårt systerbolag Team Olmed i Sverige har vi ett eget utvecklingsprogram som säkerställer spridning och utveckling av kunskap, vilket kommer att bidra till att säkerställa kompetensnivån hos våra medarbetare.