Skip to content
Egenandel – OCH ortopedi AS

Egenandel

NAV har meddelt følgende om satser for egenbetaling/stønadsbeløp:

Ortopediske hjelpemidler

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy og spesialsko, voksne fra kr. 655 – kr. 1055 pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy og spesialsko, barn under 10 år kr. 395 – 495 pr. par

Egenbetaling fotsenger kr. 225 pr. enhet

Egenandel – fotsenger.

Det er en egenandel på kr. 225 pr. fotseng, kr. 450 pr. par. Dersom spesialist har godkjent at brukeren har behov for hyppig utskiftning av fotseng på grunn av forebygging eller behandling av alvorlige sårdannelse ved diabetes mellitus, dekkes utgiftene for mer enn et par fotsenger pr. år fullt ut.

Egenandel – ortopedisk spesialsydd fottøy.

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par ortopedisk sydde sko pr. år. Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det er en egenandel på kr. 655 pr. par for voksne og kr. 395 pr. par for barn under 10 år. Når det gis dispensasjon fra antallsbegrensningen dekkes utgiftene fullt ut fra og med par nr. tre (fra 2.år).

Egenbetaling – spesialsko.

Det ytes stønad til anskaffelse av inntil to par spesialsko pr. år. Det kan gis dispensasjon fra denne bestemmelsen. Folketrygden dekker de første kr. 1.605 (inkl.mva) av utsalgsprisen på spesialsko.
For eksempel: Dersom spesialskoene koster kr. 2.260 inkl. mva, blir pasientens egenbetaling kr. 655 inkl.mva. Når det gis dispensasjon fra antallsbegrensningen dekkes utgiftene fullt ut fra og med par nr. tre (fra 2.år).