artikkeltekst

For drøye tre år siden fikk Eli blodforgiftning, med det resultatet at begge beina måtte amputeres under knærne, samt fire av fingrene. Da hun våknet opp etter 3 måneder i koma, var hun helt klar på at hun ikke skulle tilbringe resten av livet liggende og sittende – hun skulle gå.

– Jeg kom på Sunnaas sykehus på rehabilitering, der kom jeg i kontakt med en ortopediingeniør fra OCH Ortopedi. Jeg fikk høre at hos dem kunne jeg få støpt proteser direkte på kroppen. «Det vil jeg ha», sa jeg.

Nye proteser på én dag

Eli betegner seg selv som ganske sta, og hun fikk komme til OCH Ortopedi som lager proteser ved hjelp av en metode kalt «Direct Socket» – DS. For pasienten innebærer dette at den nye protesen blir ferdig laget i løpet av én enkelt dag – i stedet for at hun må komme inn flere ganger for å ta mål, prøve protese, nye tilpasninger etc.

– Den tradisjonelle metoden for å lage en protese, er at det tas en gipsavstøpning eller en 3D av amputasjonsstumpen, for å fremstille en kopi av benstumpen. Ut fra denne modellen lages den ferdige protesehylsen, forklarer ortopediingeniør Chris Greenway ved OCH Ortopedi.

De tradisjonelle metodene er tidkrevende. Gips må tørke før man kan støpe på det, og 3D-scanning kan ikke gjøres med trykk mot stumpen. Følgelig må de forandringer som skjer i bløtdelene modelleres inn, før man kan frese ut en modell og komme i gang med støp av hylse.

– Hvis du tar mål og lager gipsavstøpning, må det i de fleste tilfeller justeres likevel, særlig hvis det har gått lang tid mellom målene var tatt og protesehylsen er ferdig. Det betyr at som oftest pasienten må komme igjen flere ganger. DS krever at vi planlegger godt på forhånd, før pasienten kommer, sånn at prosessen med å støpe protesene går smidig, sier Chris.

På pasienter som Eli, som vi kjenner godt og hvor målsetningen med protesene er godt kartlagt, kan vi forberede oss, så hun kan få gjort alt utenom kosmetikk på samme dag.

Det er med andre ord mye jobb som gjøres, som pasienten ikke «ser» – Direct Socket er på ingen måte noen «hurtigløsning» for å lage proteser. DS er heller ikke den beste løsningen for alle.

– Har du først prøvd å få proteser laget på denne måten, vil du aldri tilbake til gipsavstøpning, supplerer Eli.